Krank in der Altersteilzeit

Anders bei Krankheit während der Arbeitsphase: Hier müssen Sie zunächst für 6 Wochen Entgeltfortzahlung leisten, wozu dann auch die Aufstockungsbeträge gehören. Nach Ablauf von 6 Wochen können Sie Ihre Zahlungen einstellen: Der Mitarbeiter erhält dann Krankengeld von der Krankenkasse. Die Zahlung des Aufstockungsbetrags beim Arbeitsentgelt und des zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrags übernimmt die Arbeitsagentur, sofern die Altersteilzeit von der Arbeitsagentur gefördert wird. Alternativ können Sie die Aufstockungsbeträge bei geförderter Altersteilzeit auch selbst weiterzahlen und sich dann von der Arbeitsagentur erstatten lassen.

Das Problem bei längerer Arbeitsunfähigkeit: Die Zeit des Krankengeldbezugs gilt nicht als Arbeitsleistung, durch die der Mitarbeiter Wertguthaben für die Freistellungsphase erzielen könnte. Wenn Sie nichts unternehmen, verkürzt sich also auch die Freistellungsphase um die Dauer des Krankengeldbezugs. Möglicherweise endet die Altersteilzeit dann, bevor der Mitarbeiter in Rente gehen kann. Damit ist die Anerkennung der Altersteilzeit in Gefahr. Sie können das Problem lösen, indem Sie das fehlende Wertguthaben und die Aufstockungsbeträge vor Beginn der Freistellungsphase bezahlen oder auch, indem der Mitarbeiter die Dauer des Krankengeldbezugs ganz oder zur Hälfte nacharbeitet.

Beispiel: Ihr Mitarbeiter ist vereinbarungsgemäß vom 1.1.2009 bis zum 31.12.2012 in Altersteilzeit. Die Freistellungsphase soll also am 1.1.2011 beginnen. Allerdings wird der Mitarbeiter krank und bezieht vom 1.3.2010 bis zum 30.6.2010 (4 Monate) Krankengeld.

Çalışanlarınızın sırasında Muafiyet-ecek var olmak dönem interlok part-time hasta, bu bir sorun değil. Kısmi emeklilik sonuna kadar değişmeden ücret (yarı emeklilik ödeme ve kontör tutarlar) ödeme. Çünkü işçi zaten iş performansı sağlamıştır.

Aksi takdirde ne zaman hastalık çalışma aşamasında: burada da artış miktarları içeren 6 hafta için ücret ödemek zorunda. Ödeme yapmak için 6 haftalık bir süre sonra: çalışanın sonra hastalık benefi t sağlık sigortası fonundan alır.. Emeklilik istihdam ajansı tarafından finanse edilen sürece artış ücret ve ek emeklilik sigorta katkı miktarının ödenmesi İş Kurumu alır. Alternatif olarak sübvanse kısmi emeklilik için kontör tutarları ödemek ve sonra kendi iş Kurumu tazminat devam edebilirsiniz.

İş için uzun süreli iş göremezlik ile sorun: hastalık kapak zaman muafiyet süresi için çalışan bir çalışma performansı Credit elde etmek kabul edilmez. Bir şey yapmazsak, yani hastalık parası kapak muafiyet döneminde süresi azalır. Herhalde kısmi emeklilik emekli çalışanlar önce biter. Kısmi emeklilik tehlikeye bilinmesidir. Eksik varlıkları ve artış miktarlarda muafiyet dönemi başlamadan önce ödeme veya çalışan bütün sorunu çözebilir veya yarısı salgın hastalık süresinin sonunda çalışma kapak.

 

Örnek:, 1 Ocak 2009'dan geleneksel 31 Aralık 2012 olarak yarı emeklilik çalışanıdır. Muafiyet süresi 1 Ocak 2011 tarihinde başlayacak. Ancak, işçi hasta ve yararları 1.3.2010 30.6.2010 (4 ay) kadar edinir..

 

Çeşitli çözüm seçenekleri ve etkileri:

Die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten und ihre Auswirkungen:

  Beginn Freistellungsphase Dauer der Freistellungsphase Ende Freistellungsphase =Ende Altersteilzeit
Arbeitgeber zahlt fehlendes Wertguthaben und Aufstockungsbeträge, keine Nacharbeit 1.1.2011 (wie geplant) 2 Jahre (wie geplant) 31.12.2012 (wie geplant)
4 Monate Nacharbeit: 1.1.2011 bis 30.4.2011   1.5.2011 2 Jahre (wie geplant) 30.4.2013  
2 Monate Nacharbeit: 1.1.2011 bis 28.2.2011 1.3.2011 22 Monate 31.12.2012 (wie geplant)

Am besten legen Sie bereits in der Vereinbarung über die Altersteilzeit fest, wie mit längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten verfahren wird.

Musterformulierung: „Wird der Mitarbeiter während der Arbeitsphase der Altersteilzeit für mehr als 6 Wochen arbeitsunfähig, muss er den Zeitraum des Krankengeldbezugs zur Hälfte nacharbeiten. Dadurch verschiebt sich der Beginn der Freistellungsphase nach hinten. Das vereinbarte Ende des Altersteilzeitverhältnisses bleibt hiervon unberührt.“ Eine solche Regelung ist zulässig und wirksam (LAG Düsseldorf, 2.11.2009, 14 Sa 811/09).

 

Blue Flower

2018  Betriebsrat ac-Folien   globbers joomla templates